Het team van Rademaker. Werkt.

Kennis. Werkt.

Hoe divers ook samengesteld, de teamleden van Rademaker hebben veel gemeen.

Allen hebben een grote liefde voor het vak en halen hun geluk uit het succes van anderen. Allen zijn professional en werken op hoogst mogelijke kwaliteitsniveau. Niet alleen vaktechnisch, maar ook richting de klanten.

Allen zijn in staat zich in te leven in de klant en de wereld van de klant.

Daar staan wij voor met als kernwoorden: Vooruitzien, Ervaring en Partnerschap. Kortom: Rademaker. Werkt.

Het team

Stel je vraag!

Rademaker. Stel je vraag! Het team