Samenwerkings- en partnerschapmanagement. Werkt.

Rademaker Advies. Werkt.

Ondernemen, al dan niet in familieverband, impliceert samenwerken en het aangaan van partnerschappen. Het op de best passende manier vormgeven van dergelijke verbonden en het gedegen vastleggen van de gemaakte afspraken in dat kader is een noodzaak. Een noodzaak voor het goed laten verlopen van de samenwerking, maar ook een noodzaak voor het geval het moet komen tot een einde van de samenwerking.

Rademaker adviseert en ondersteunt bij het aangaan, vormgeven en structureren van samenwerkingsvormen en de daarbij behorende overeenkomsten, alsmede bij het beëindigen daarvan. Soms gebeurt dit laatste in relatieve harmonie, soms in situaties van ruzie en/of anderszins verstoorde verhoudingen. In alle gevallen tracht Rademaker partijen te brengen tot de best passende haalbare oplossingen. Dit kan in opdracht van één der partijen, maar ook in een bemiddelingsvorm namens alle partijen. Deze laatste vorm komt feitelijk neer op mediation.

Benieuwd of wij u van dienst kunnen zijn? Leg dan hieronder uw vraag aan ons voor en wij zullen u zo spoedig mogelijk laten weten of en hoe wij denken u te kunnen helpen.

Stel je vraag!

Rademaker. Stel je vraag! Samenwerkings- en partnerschapmanagement