Jaarrekeningen controleren. Werkt.

Rademaker Accountancy. Werkt.

Wilt u meer zekerheid over de juistheid van uw jaarrekening of bent u op basis van statuten, wet-en regelgeving en/of specifieke voorwaarden of overeenkomsten verplicht meer zekerheid aan derden te verstrekken over de juistheid van uw jaarrekening, dan kunt u kiezen voor een beoordelings- of controleopdracht. Tot het verstrekken van een controleopdracht aan een accountant bent u onder meer verplicht zodra u aan bepaalde omvangcriteria voldoet.

Ook voor het uitvoeren van beoordelings-en controleopdrachten bent u bij Rademaker Accountants aan het juiste adres.

Een controle die verplicht is op basis van de eerder genoemde omvangcriteria is een zogenaamde wettelijke controle. Voor het uitvoeren van deze wettelijke controles, waarvoor een vergunning van de AFM nodig is, werkt Rademaker samen met andere accountantskantoren. Dit omdat naar de mening van Rademaker het uitvoeren van een wettelijke controle een specialisatie is die vraagt om een groter samenwerkingsverband. De omgeving waarin heden ten dage wettelijke controleopdrachten uitgevoerd dienen te worden, vraagt om een zekere omvang van de controlepraktijk, waarbij ruimte is voor het hebben van kennis en ervaring met meerdere branches en sectoren, het hebben en houden van specifieke expertises op gebieden als IT en (internationale) verslaggeving en vaktechnische interactie op vele niveaus.

Benieuwd of wij u van dienst kunnen zijn? Leg dan hieronder uw vraag aan ons voor en wij zullen u zo spoedig mogelijk laten weten of en hoe wij denken u te kunnen helpen.

Stel je vraag!

Rademaker. Stel je vraag! Jaarrekeningen controleren