Samenstellen van jaarrekeningen. Werkt.

Rademaker Accountancy. Werkt.

De jaarrekening is nog steeds één van de belangrijkste financiële verantwoordingsinstrumenten van en voor organisaties. Op basis van de wensen en behoeften van de klant, de aard en de omvang van de organisatie en de in kaart gebrachte belangrijkste stakeholders ondersteunen wij onze klanten bij de keuzes ten aanzien van grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en de naast de wettelijk verplichte informatie in haar jaarrekening en bestuursverslag op te nemen informatie.

Indien de klant over onvoldoende tijd of capaciteit beschikt om zelf haar jaarrekening te schrijven, kan zij aan Rademaker Accountancy een samenstelopdracht verstrekken. De jaarrekening wordt dan op deskundige wijze in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving opgesteld en voorzien van een samenstellingsverklaring.

Natuurlijk kijken wij bij het uitvoeren van samenstelopdrachten naar kansen én mogelijke bedreigingen voor onze klanten, zowel fiscaal als ten aanzien van de overige aspecten van de bedrijfsvoering.

Benieuwd of wij u van dienst kunnen zijn? Leg dan hieronder uw vraag aan ons voor en wij zullen u zo spoedig mogelijk laten weten of en hoe wij denken u te kunnen helpen.

Stel je vraag!

Rademaker. Stel je vraag! Jaarrekeningen samenstellen