In de zomervakantie werd ik door mijn zoon gewezen op het boek Brave New World van Aldous Huxley.

Huxley beschrijft in zijn sciencefictionroman uit 1932 een “toekomstige” wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. Traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer, evenmin als de vrije keuze voor een individueel bestaan.

Nieuwe mensen worden uitgebroed in laboratoria, een gezinsleven bestaat niet. Woorden als ‘familie’, ‘vader’ en ‘moeder’ worden zelfs gezien als taboe, waar beschaamd op gereageerd wordt. In deze “toekomstige’’ wereld zullen dus geen familiebedrijven meer bestaan, bedrijven die nu een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart in Nederland. Ongeveer 70% van de ondernemingen in Nederland is een familiebedrijf.

Familiebedrijven hebben een eigen dynamiek, er is een causaal verband tussen de samenstelling van de familie en de eigendomsstructuur van hun bedrijf. Binnen deze families is het gezinsleven wel belangrijk, nieuwe generaties worden niet uitgebroed in laboratoria maar maken deel uit van de familie en het familiebedrijf. Zowel het familiebedrijf als de familie hebben hun eigen ontwikkeling, toekomstperspectief en potentie. Het bedrijf heeft onder andere te maken met de ontwikkeling van haar marktpositie, de concurrentie en innovatie; de familie heeft te maken met geboortes, bruiloften, echtscheidingen en sterfte.

Het familiebedrijf vraagt dus om een geheel eigen en flexibel ondernemingsbestuur dat aan de wederzijdse interactie en invloed tussen de familie en haar bedrijf voldoende aandacht besteedt. Een succesvol familiebedrijf wil continuïteit van het bedrijf en harmonie binnen de familie.

Eigendomsplanningsstrategie


Het belangrijkste aspect van een familiebedrijf is de verwevenheid van de drie domeinen:


Davis en Tagiuri een drie-cirkelmodel van het familiebedrijf


Een familie (bedrijf) doorloopt haar eigen levenscyclus waarbij bij iedere generatiewisseling keuzes moeten worden gemaakt over de eigendomsoverdracht, het is belangrijk om tijdig met de eigendomsplanning te starten en een eigendomsplanningsstrategie op te zetten:


“de opvolging binnen een familiebedrijf dient geen gebeurtenis te zijn maar een zorgvuldig gepland proces over een langere periode”


Voor familie-eigenaren is hun eigendom binnen het familiebedrijf erg belangrijk. Het simpelweg scheiden van de zeggenschap en eigendom door middel van certificering van aandelen in het familiebedrijf zal niet voldoende zijn om belangenconflicten en bestuursproblemen te voorkomen. Een goede adviseur met voldoende ervaring met familiebedrijven zal de familie hierin begeleiden.

Aan deze basisprincipes geeft het familiebedrijf haar eigen interpretatie en deze wordt als uitgangspunt genomen voor de inrichting van de bestuursstructuur van het bedrijf. Bedrijfsfamilies dienen de interpretatie van de basisprincipes doorlopend aan te passen aan de wijzigende interne en externe omstandigheden rondom de familie en het bedrijf.

Hoe beter de bedrijfsfamilie in staat is de aanpassingen door te voeren in de bestuursstructuur hoe groter het succes op de lange termijn; de continuïteit van het bedrijf en de harmonie binnen de familie.

Rademaker Advies en Accountancy
Rademaker Advies en Accountancy heeft de ervaring, kennis en kunde om familiebedrijven te begeleiden en te adviseren bij opstellen en uitvoeren van de eigendomsplanningsstrategie
Gelukkig is de “toekomstige” wereld van Huxley geen realiteit geworden; er zijn veel mooie familiebedrijven waarvoor en waarmee wij graag zaken doen.
Samen staan wij naast u!

Stel je vraag!

Rademaker. Stel je vraag! Rademaker Werkt met en voor families met een bedrijf